Nalatenschap

U kunt Nationale Opera & Ballet als (mede-)erfgenaam benoemen. Dat betekent dat u Nationale Opera & Ballet samen met uw eventuele overige erfgenamen recht geeft op uw nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. U kunt desgewenst aangeven waar uw nalatenschap aan besteed mag worden, al dan niet in een fonds op naam.

Legaat

In uw testament kunt u ook opnemen dat u Stichting Nationale Opera & Ballet een legaat nalaat, waarin u vastlegt dat Nationale Opera & Ballet een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.

Vrijstelling successierecht

Omdat Stichting Nationale Opera & Ballet als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is vrijgesteld van successierecht, komt uw bijdrage in zijn geheel ten goede aan het gezelschap.

Meer informatie

Persoonlijk contact is belangrijk als u overweegt Nationale Opera & Ballet op te nemen in uw testament. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Nadja van Deursen (via 020 551 8218 of n.vdeursen@operaballet.nl) of Christine Philips (via 020 551 89 47 of c.philips@operaballet.nl) van de afdeling Fondsenwerving & Relatiebeheer. We staan u graag te woord.